Mijn werkzaamheden kort samengevat met als doel begrip voor hond en hondengedrag.
          

           Voorlichting op scholen, bij instellingen, verenigingen en particulieren
           Middels een speciaal samengesteld lesprogramma de honden “taal” , lichaamstaal leren aan kinderen met als doel  een            fijne hond - kind omgang en hiermee tevens hondenbeten incidenten te reduceren. Ook geschikt voor volwassenen.

           Angst voor honden
           Om angst voor honden te overwinnen is het belangrijk er over te praten en te lezen. Daarbij is het
           belangrijk de  lichaamstaal van een hond te leren begrijpen zodat je zelf zijn gedrag kan voorspellen. 
           Middels dit programma leer je dit stapsgewijs.
           Voor zowel kinderen als volwassenen.
            
           Begeleiding bij de opvoeding en training van uw hond.
           
Bewustwording van uw hond, lichaamstaal en gedrag en hiermee een fijne omgang realiseren. 
           Begrip, respect, liefde en vertrouwen zijn de steunpilaren voor de omgang tussen mens en het unieke wezen de hond is 
           een citaat van Turid Rugaas waar ik me volledig bij aansluit.

           Begeleiding (bijt)incidenten
           
Programma voor een goede balans tussen mens en hond.  
                                                     
           Begeleiding en ondersteuning voor de aanschaf van een geschikte (therapie) hond voor uw situatie  
           Waar moet je rekening mee houden voor de aanschaf. Honden zijn bijzondere dieren die door hun 
           aanpassingsvermogen  uitstekende huisgenoten kunnen zijn. Maar het houden van een hond vraagt van u ook veel tijd,
           energie en geld. Weet u zeker dat u dat een hond kan bieden?

           Voor de therapiehond verwijs ik u graag door naar een team van professionele therapiehond begeleiders, therapeuten en
           therapiehonden. Zie link  www.dogswork.nl en www.buddy4soul.nl

 

N.b. Daar ik mij er enorm van bewust ben dat geen mens, dier, situatie of moment hetzelfde is wordt iedere dienst in
          overleg op maat aangeboden.